top of page

RS Noatunet

2020 | Norway

מיזם CLT זה נבנה בימים אלו עבור האגודה להצלה ימית הנורווגית על-פני שטח של 70,000 מ""ר.

במיזם זה יבנו מספר בניינים רב-שימושיים, ביניהם: משרדים, כיתות לימוד, אולם רב תכליתי, מלונות ואולם הסעדה.

בתהליכי תכנון.


Haugen / Zohar Arkitekter | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page