top of page

Polaris Via Cenni

2019 | Italy

מיזם זה הוא בניין ה-CLT הרב-קומתי הגבוה ביותר ב-Via Cenni שבמילאנו.

המתחם כולל 4 בניינים בני 9 קומות כל אחד בהן 124 דירות בנות 50-100 מ"ר.

כל הדירות בנויות בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 6,000 מ"ר.
שנת סיום: 2013.
משך הקמה: 6 חודשים.

Rossiprodi Associati s.r.l | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page