top of page

Midmill Primary School

2016 | UK

בית ספר יסודי זה מיועד עבור 540 תלמידים. הבניין תוכנן כשני אגפי לימוד על-פני 2 קומות בשילוב כיתות ואולם ספורט גדול.

בחלק הראשי נמצאים חדר אוכל, חדר ספורט, מתחם לצוות בית הספר וחללים דו-קומתיים. החלק המרכזי של הבניין הוא אזור הכינוס החדש של בית הספר.

מבפנים רוב קורות העץ והמשטחים נותרו חשופים ועשויים CLT בעל נראות עיצובית.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 277 מ"ק.
שנת סיום: 2016.
משך הקמה: 12 שבועות.

Aberdeenshire Council | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page