top of page

House for Sister & Brother

2012 | Norway

שני בתי CLT בעלי צריכת אנרגיה נמוכה על-פני שטח של 550 מ"ר הזהים כמעט לחלוטין זה לזה

הוקמו זה לצד זה וחולקים גן אחורי משותף כתוספת לבית קיים כדי ליצור מרחב משפחתי משותף.

המטרה המרכזית במיזם זה היתה לתת את המענה הטוב ביותר לניהול חייהן של שלוש המשפחות, לרצונותיהן ולצרכיהן באתר משותף, תוך שמירה על יעילות סביבתית מקסימלית.

זוהי קונסטרוקציה פתוחה עם התמקדות כוללת בחומרים ידידותיים לסביבה תוך שילוב של משאבת חום גיאותרמית, איוורור מאוזן וצריכת אנרגיה נמוכה.

צילומים: HZA (איוון ברודי ואנדראס אריקסון)


כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 120 מ"ק
שנת סיום: 2012
משך ההרכבה: 4 ימים.

Haugen / Zohar Arkitekter | Nur Holz

אדריכל ויצרן:

bottom of page