top of page

Entrepatios Las Carolinas

2016 | Spain

מיזם CLT זה נבנה בימים אלו עבור קואפרטיב דיור חברתי-שיתופי המקים מיזמים אקולוגיים בעלי חללים משותפים הצורכים אנרגיה נמוכה במיוחד הן בתהליכי ההקמה והן בחיי היומיום של הדיירים.

המיזם כולל 17 דירות על-פני 4 קומות.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 465 מ"ק.
שנת סיום: המיזם נמצא בשלבי הבנייה הסופיים בימים אלו.

SATT Arquitectura. | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page