top of page

Library at the Dock

2014 | Australia

מיזם זה הוא בניין ה-CLT הציבורי הראשון במלבורן, אוסטרליה.

ספרייה זו נבנתה, תוכננה ועוצבה כדי לעמוד באתגרים בפניהם ספריות עומדות במאה ה-21 והיא מטפחת בהצלחה תחושת קהילתיות באמצעות ההיצע המגוון שלה הכולל בין-היתר אולפן הקלטות וחלל גלריה.

הספרייה מהווה הישג אדריכלי יוצא מן הכלל העונה על כל דרישות התכנון שהציבו כיעד והמיזם כולו זכה בדירוג הגבוה ביותר של מועצת הבנייה הירוקה באוסטרליה ובIntergrain Timber-Vision Awards.

הספרייה מהווה חלק ממיזם תשתיות רחב.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 574 מ"ק.
שנת סיום: 2014.
משך הקמת מסגרת הבניין כולו: 60 יום.

Clare Design and Hayball | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page