top of page
G3 Shopping Resort

G3 Shopping Resort

2012 | Austria

אתר הקניות G3 נפתח בשנת 2012 באוסטריה.

בעת הקמתו, היה זה אתר בניית העץ הגדול ביותר באירופה עם 6,000 מ"ר CLT.

מבנה הגג העשוי CLT הוא יצירת מופת הנדסית מבנית ברת-קיימא.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 3,000 מ"ר.
שנת סיום: 2012.
משך הקמה: 18 חודשים.

ATP Achammer-Tritthart & Partner GmbH | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page