top of page
Charterhouse School

Charterhouse School

2018 | UK

מיזם זה הוא שדרוג חדשני הנוסף למבנה המקורי שהוקם בשנת 1870 כבניין המדעים והמתמטיקה של בית הספר.

הרחבה זו היא למעשה בניין בן שתי קומות, עם קונסטרוקציית בטון חשופה הן לקומת הקרקע והן לקומה הראשונה.

למבנה גג CLT חשוף בעל גיאומטריה מורכבת. מבחינה מבנית, הבנייה מ-CLT פתרה עבור המתכננים בעיות מהותיות ואיפשרה להם להקים בקומה הראשונה קירות ומחיצות בגובה 6 מטרים מן הריצפה ועד התיקרה כדי לעמוד ביעדי הבנייה שהוצבו לגבי המעבדות.

בבניין 7 מעבדות כימיה, 5 כיתות מתמטיקה, 2 חדרי הכנה וחדר מחקר.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 336 מ"ק.
שנת סיום: 2018.
משך הקמת המבנה העילי עצמו: 5 שבועות.

Design Engine | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page