top of page

Zero Emission House

2020 | Norway

מיזם CLT זה נלקח כאתגר אדריכלי שמטרתו להוכיח כי בניית בתים פרטיים ללא פליטת מזהמים (Zero Emission Private House) הם ברי השגה מבחינה כלכלית גם עבור משפחות צעירות עם ילדים.

המיזם כולל שתי קומות על-פני 200 מ"ר המכילות בית משפחתי ויחידת השכרה. תוכנן כך שיוכל מצד אחד להפיק כמות מקסימלית של אנרגיה סולארית ומהצד השני להרחיק שמש לא רצויה. המיזם בנוי על-פי תקן בית פסיבי (Passive House).

53.4 טון פחמן דו חמצני מהאטמוספירה נקלטו על-ידי העצים בעת גידולם ביערות ברי-קיימא.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 73 מ"ק.
שנת סיום: 2020.
משך ההרכבה: 3 ימים.

Haugen / Zohar Arkitekter | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page