top of page

Holmenkollveien

2016 | Norway

מיזם CLT זה נלקח כאתגר אדריכלי מתוך הרצון לייצר על-פני שטח תכסית בן כ-60 מ"ר שטח מגורים כולל של 170 מ"ר, על-פני 4 קומות.

הוילה הפרטית עוצבה כמבנה גאומטרי ייחודי מותאם אישית כדי להפיק את המירב מהאתר.

הבנייה מ-CLT לא רק שאיפשרה חופש עיצובי ויכולות הרכבה מהירות יוצאת דופן, אלא איפשרה בנוסף את בנייתו ללא טביעת רגל סביבית מיותרת ובתקן אנרגיה נמוך.

צילומים: HZA.

כמות ה-CLT שסופקה במיזם זה: 70 מ"ק.
שנת סיום: 2016.
משך ההרכבה: 1 ימים.

Haugen / Zohar Arkitekter | Stora Enso

אדריכל ויצרן:

bottom of page